Home > Spôsoby pôžičiek > Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Marec 7th, 2011

Spoločnosť s ručením obmedzeným čiže ľudovo povedané „eseročka“ patrí medzi kapitálové spoločnosti a povinnosťou každého jedného spoločníka je vniesť do spoločnosti určitý vklad. Zakladanie s. r. o. je pomerne jednoduchou záležitosťou. Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným môže jedna osoba a najviac 50 spoločníkov. Avšak tieto osoby musia však spĺňať určité podmienky a to:

–         vek 18 rokov

–         spôsobilosť na právne úkony

–         bezúhonnosť podľa výpisu z registra trestov.

Ak chceme založiť spoločnosť je potrebné najprv splniť zákonné podmienky a predložiť zákonom požadované dokumenty. Týmito dokumentmi sú:

–        návrhový formulár,

–       zakladateľská listina v tom prípade, ak spoločnosť s. r. o. založila jedna osoba alebo spoločenská zmluva, ak je spoločníkov, ktorí sa podieľali na založení spoločnosti viac.

–      potrebná je ďalej listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti. Do obchodného registra sa zapíše ako predmet podnikania.

–       vyhlásenie správcu vkladu v písomnej forme,

–       ako posledné je potrebné doložiť listinu, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti.

Keďže je spoločnosť kapitálová všetci spoločníci majú povinnosť tvoriť základné imanie, ktorého hodnota je minimálne 5 000 €. Základné imanie tvoria nielen peňažné ale i nepeňažné vklady. Pod pojmom nepeňažné vklady si môžeme predstaviť vklady v hmotnej podobe, napríklad automobil alebo výpočtovú techniku.  Každý spoločník je povinný splatiť vklad vo výške najmenej 750 € najneskôr do 5 rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti. Ak spoločník nemá dostatok finančných prostriedkov môže požiadať nejakú inštitúciu o nebankovú pôžičku.

Po splnení všetkých podmienok a podpísaní spoločenskej zmluvy je spoločnosť zapísaná do obchodného registra a môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa vám zdá zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným zložité máte ešte jednu možnosť a to kúpu ready made spoločnosti. Tieto spoločnosti boli založené za účelom ich odpredaja klientom.  Predajom s. r. o., ktoré nevykonávali žiadnu činnosť a boli založené iba za účelom ich odpredaja klientom sa zaoberá niekoľko firiem na Slovensku.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.