Home > Spôsoby pôžičiek > Revolvingový úver

Revolvingový úver

September 23rd, 2011

Revolvingový, teda obnovujúci úver patrí medzi krátkodobé úvery, ktoré sa dajú neustále obnovovať. Je takmer totožný s kontokorentným úverom, až na to, že má účelový charakter. To znamená, že je dobré ho využívať ako prostriedok na nákup zásob, poprípade na financovanie pohľadávok. Nieje dobré zaobchádzať s pôžičkou tohto charakteru dlhodobo, keďže úroky, ktoré z neho plynú sú na vysokej úrovni. Typ takéhoto úveru funguje teda len ako rezerva na určitý čas.

Bankové inštitúcie, ale taktiež samozrejme aj nebankové spoločnosti ponúkajú spolu s revolvingovým úverom aj kreditnú kartu, o ktorú si môžete sami požiadať. Kartu môžete používať na klasické nákupy v predajniach a postupne sa peniaze budú z účtu odpočítavať, až kým neprídete na dno disponibilného zostatku. Revolvingový úver následne budete splácať. Je už len medzi Vami a spoločnosťou, v ktorej si pôžičku vybavíte, o aký časový interval pôjde. Okrem samotného nákupu môžete pri účte taktiež počítať aj s výberom hotovosti. Pri revolvingovej pôžičke sa úrok v žiadnom prípade nikdy nemení.

Revolvingové úvery sú určené najmä pre samostatne finančne zárobkové osoby, teda pre podnikateľov. Pôžička rieši v podstate len to, že slúži ako peniaze, ktoré potrebuje podnikateľ v čase, keď mu ešte neboli splatené všetky faktúry, a potrebuje nakúpiť obežné aktíva, bonitné pohľadávky, alebo zásoby. V zhrnutí to znamená, že v podstate sú to prostriedky slúžiace na preklenutie doby medzi fakturáciou a samotnou splatnosťou pohľadávok, ktorými disponuje. Maximálna doba splatnosti je jeden rok. Úver môžete potom naďalej opakovateľne používať.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.