Home > Spôsoby pôžičiek > Pôžičky pre dôchodcov

Pôžičky pre dôchodcov

September 26th, 2011

Banky a nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky všetkých možných druhov. Dôchodcovia sa z času na čas ocitnú v situácii, že nezvládajú platiť svoje záväzky a preto sa musia obrátiť na banky a nebankovky so žiadosťou o úver.

Pri pôžičke pre dôchodcov vždy rozhoduje vek žiadateľa. Nebankové spoločnosti sú však schopné vyplatiť pôžičku taktiež aj pred 75. narodeninami danej osoby. Tak isto ako pri vybavovaní všetkých možných úverov, aj pri dôchodcovskej pôžičke musíte poskytnúť spoločnosti, od ktorej si idete požičiavať peniaze, určité dokumenty. Základom je samozrejme kópia občianskeho preukazu. Druhým dokladom je buď kópia pasu, vodičského preukazu, alebo rodného listu. Pokiaľ dostávate mesačne dôchodok prostredníctvom modrej zloženky, je potrebné vlastniť originál jej ústrižku.

Pôžičky pre dôchodcov disponujú svoji výhodami. Jej vybavenie môžeme zaradiť medzi úvery, ktoré sa vybaví rýchlo. Peniaze automaticky po schválení dostanete v hotovosti, takže nemusíte vlastniť bankový účet. Finančné prostriedky, ktoré získate dostanete bezúčelovo. Váš partner nemusí byť o danom úvere vôbec informovaný, takže pokiaľ to chcete udržať v tajnosti, nič Vám nebráni. Splatnosť býva zväčša v intervaloch od 1 až po 8 rokov. Pokiaľ má dôchodca vek nad 65 rokov je potrebný na schválenie ručiteľ. Výška dôchodku by mala byť aspoň 200 eur.

Každý žiadateľ o pôžičku pre dôchodcov sa môže navyše poistiť proti úrazu, invalidite, smrti, a taktiež proti strate zamestnania. Pokiaľ si vybavujete úver u nebankových spoločnostiach, tak sa vôbec nepozerá do registra dlžníkov. To znamená, že pôžičku si môže vybaviť úplne každý dôchodca, ktorý v minulosti mal problémy so splácaním určitého úveru a je zapísaný v registri dlžníkov.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.