Home > Spôsoby pôžičiek > Pôžičky na zmenku ihneď

Pôžičky na zmenku ihneď

Apríl 2nd, 2011

Pôžička poskytovaná vo veľmi krátkom časovom rozmedzí od podania žiadosti podložené zmenkou je klasickým finančným produktom nebankového sektora. Na spoločnosti poskytujúce tento druh pôžičky sa obracajú hlavne klienti, ktorí sa ocitli vo finančnej núdzi, ktorú je nutné riešiť veľmi rýchlo a nestačí malý finančný obnos na krátku dobu. Zároveň by ale z nejakého dôvodu nedosiahli na klasickú pôžičku v banke, kde je naviac vybavenie pôžičky veľmi zdĺhavý proces.

Zmenka je teda funkčný v prípadoch, keď klient nemá za svoj záväzok čím ručiť, nemá ručiteľa, trvalý zdroj príjmov a podobne. Pre poskytovatelskou firmu je takýto záujemca o pôžičku relatívne rizikovým klientom. Táto rizikovosť sa odráža iv cene týchto pôžičiek, ktorých úroková sadzba  býva väčšinou dosť vysoka. Rozlišujeme zmenku vlastnú a zmenku cudzie.

Pre prípady pôžičiek je používanejšie vlastná zmenka. U zmenky vlastné sa osoba, ktorej je zmenka vydávaná, zaväzuje, že po predložení zmenky celú sumu zaplatí. Každá pôžička na zmenku ihneď by mala mať určité náležitosti, aby spĺňala všetky predpísané kritériá. V prípade, že nejaké náležitosti chýba, je zmenka neplatná.

–     z listiny musí byť zrejmé, že ide o zmenku,

–     žiadna iná podmienka splatenia,

–     zrejmé, kto bude platiť,

–     miesto a dátum splatnosti,

–     dátum a miesto vystavenia,

–     podpis.

Ak však klient dobre zváži, čo od pôžičky očakáva a napriek tomu si chce pôžičku na zmenku ihneď zaobstarať, môže sa obrátiť na niektorú z mnohých spoločností ponúkajúcich svoje služby prostredníctvom internetu a podobne. U pôžičky na zmenku nie je väčšinou vyžadované ručenie majetkom, ani ručiteľ.

Avšak prípadné Súdne konanie je v prípade neplatenia zmeniek veľmi jednoduché. Žalobca totiž nemusí dokazovať, že pohľadávka pomocou zmenky skutočne vznikla. Úplne stačí, keď je predložená platná zmenka. Dôkaz je tak na svete a na neplatičmi je, aby všetky svoje záväzky vyrovnal.

Sudca následne vydá zmenkový platobný rozkaz. Žalovaná osoba tak musí do troch dní uhradiť svoje pohľadávky a samozrejme aj súdne trovy. Celý proces sa odohrá najviac počas niekoľkých týždňov a netrvá tak celé roky. Klient (dlžník) tak môže veľmi rýchlo prísť o svoj majetok, aj keď ním priamo neručil.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.