Archive

Archive for the ‘Dokumenty k pôžičkám’ Category

Zmluva o pôžičke

September 27th, 2011 No comments

Zmluva o pôžičke vytvára vzťah medzi veriteľom a dlžníkom. Veriteľ prenechá právo dlžníkovi na zaobchádzanie s vecou, ktorá je predmetom zmluvy o pôžičke. Jedná sa o zastupiteľné veci a vo väčšine prípadov sú to peniaze.

Pri uzatváraní pôžičkovej zmluvy medzi dlžníkom a veriteľom stačí keď dôjde k ústnej dohode, keďže zákon nevyžaduje písomnú formu, ktorá by musela byť podpísaná pred notárom, alebo na matrike. Avšak pokiaľ ide o väčšiu čiastku peňazí, dlžník by mal podpísať zmluvu pred notárom, aby sa v budúcnosti nedožadoval toho, že zmluvu vôbec nepodpísal. Veriteľ by mal v každom prípade peniaze preposlať na bankový účet, aby existoval doklad o tom, že peniaze boli riadne požičané, na základe zmluvy o pôžičke. Read more…

Categories: Dokumenty k pôžičkám Tags: